...

Array Array

Array Array

Det finns flera anledningar till varför det är en god idé att se över sina fönster med jämna mellanrum. Fönster är en del av husets utsida och hur väl de fungerar kommer vara avgörande för din livskvalitet och ditt välmående. Fönster som drar kan skapa ojämna temperaturer i bostaden, något som lätt kan skapa obehag. Om fönsterna inte är helt täta kommer de också att påverka energiförbrukningen, som i sin tur påverkar din plånbok. Med ett fönsterbyte Array kan du se till att få nya och fina fönster som håller för heta såväl som låga temperaturer och som minskar energiförbrukningen. Ett fönsterbyte kan också äga rum om du vill förändra husets karaktär. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Säkra fönsterbyten med ROT-avdrag

Med en bra guide och rätt verktyg klarar de allra flesta att byta fönster på egen hand, men att byta fönster kan vara knepigt och ta längre tid än man först tror. Vi rekommenderar att du överlämnar fönsterbytet till oss, för att få en så bekymmersfri och stressfri vardag som möjligt. Björkets Bygg är ett mycket seriöst byggföretag som innehar nödvändiga försäkringar, nöjd kund garanti och F-skatt. Det innebär att du kan känna dig trygg, men också att du kan använda dig av ROT-avdraget för att sänka dina kostnader inför fönsterbytet.

ROT-avdraget ger dig som privatperson en 30 % reducering på arbetskostnaden för du anlitar oss för fönsterbyte. Vi sköter hela reduceringen åt dig och du kan lugn luta dig tillbaka.

Minska energikostnaderna med moderna fönster

Dåtidens fönster är inte lika täta och funktionella som de är idag, men gamla fönster kan fortfarande vara väldigt vackra och det är inte alltid man är redo att byta ut dessa. Om du har fönster i trä krävs ett återkommande underhåll för att de ska hålla sig i fint skick. Vi hjälper dig att bevara husets originalfönster, samtidigt som vi rustar upp dem och ser till att husets karaktär och personlighet är densamma. Om så önskas kan vi även byta ut dina fönster helt och hållet, t.ex. i ett mer underhållsfritt material eller mer energisnåla alternativ.

Du väljer vilka fönster som passar dig bäst och vi ser till att leverera. Våra fönstermontörer och reparatörer kan bistå med fönsterbyte för alla olika behov. När vi ändå är igång kan vi också hjälpa dig med inglasning av balkong eller altan, för att skapa ett vackert uterum.

Fungerande fönster efter utfört fönsterbyte
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.